Wiosenna 8, Chorzów 41-500
biuro@e-podatkowo.pl
+48 501 589 335
zus a umowa o dzieło 2021

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 roku

Od 01.01.2021 roku przedsiębiorcy mają nowy obowiązek zakresie zawieranych umów o dzieło. Mianowicie przedsiębiorca, który zawrze umowę o dzieło ma obowiązek poinformować o tym fakcie ZUS na formularzu RUD w terminie 7 dni od podpisania umowy o dzieło.

ZUS umowa o dzieło 2021 – Formularz RUD

W formularzu RUD podajemy:

  1. Dane zamawiającego wraz z danymi identyfikacyjnymi.
  2. Dane wykonawcy umowy o dzieło wraz z danymi identyfikacyjnymi.
  3. Informacje o zawartej umowie (datę zawarcia, datę wykonania).

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Formularz RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) można przekazać elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS

Więcej na ten temat pod tymi linkami:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-stycznia-2021-r_-trzeba-informowac-zus-o-zawarciu-umowy-o-dzielo/3746272

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne