Wiosenna 8, Chorzów 41-500
biuro@e-podatkowo.pl
+48 501 589 335
księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa książka to rodzaj ewidencji przedstawiającej osiągane przychody i ponoszone koszty. Zapisujesz w niej dokonaną sprzedaż, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, które są związane z prowadzoną działalnością. Ewidencja jest podstawą określenia zobowiązań podatkowych z tytułu…

Czytaj więcej
prowadzenie ewidencji przychodów

Prowadzenie ewidencji przychodów.

Obowiązkiem prowadzenia ewidencji przychodów objęte są osoby, które rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z Urzędem Skarbowym. Jest to uproszczony system prowadzenia ewidencji podatkowej. Podstawę opodatkowania stanowi dokonana sprzedaż. Natomiast koszty uzyskania przychodów nie są uwzględniane.

Czytaj więcej
zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczki na podatek dochodowy

W trakcie roku podatkowego jesteś zobowiązany wyliczać i wpłacać do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki na podatek dochodowy wylicza się według wcześniej zadeklarowanej formy opodatkowania. W naszym systemie podatkowym mamy do wyboru następujące formy opodatkowania: -skala…

Czytaj więcej
deklaracja vat ewidencja sprzedaży i zakupu

Deklaracja VAT, ewidencja sprzedaży i zakupu

Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT, czyli podlegasz obowiązkowi VAT. Masz obowiązek sporządzać deklaracje VAT i wysyłać je właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Na deklaracji VAT wykazujesz swoją sprzedaż i uzyskane koszty w rozbiciu na kwotę netto oraz podatku VAT. Ewidencja…

Czytaj więcej
generowanie JPK VAT

JPK VAT generowanie pliku

Od stycznia 2018 roku każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek miesięcznie wysyłać właściwemi Urzędowi Skarbowemu plik JPK w zakresie podatku VAT, w formie pliku xml. Ten plik to szczegółowe zestawienie naszej sprzedaży oraz zrobionych zakupów w danym miesiącu.…

Czytaj więcej
elektroniczne wysyłanie dokumentów do US

Wysyłanie dokumentów do US

W erze informatyzacji wszelkich dziedzin, także organy skarbowe wymagają aby deklaracje podatkowe i inne dokumenty z nimi związane składane były elektronicznie, a poświadczone były elektronicznym podpisem. Jeśli nie masz czasu, ani podpisu elektronicznego zapraszam do siebie.

Czytaj więcej