Wiosenna 8, Chorzów 41-500
biuro@e-podatkowo.pl
+48 501 589 335
zdarzenie gospodarcze

Rachunkowość zdarzeń gospodarczych

Już na pierwszych lekcjach w liceum dowiadujemy się, że rachunkowość opiera się na rejestracji zdarzeń gospodarczych oraz, że jest to podstawa prowadzenia działalności gospodarczej. Co to jest zdarzenie gospodarcze w rozumieniu księgowym? Jest to dziedzina, która zajmuje się rejestrowaniem, klasyfikowaniem i interpretowaniem tych zdarzeń, które mają wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Zdarzenia te mogą obejmować sprzedaż towarów lub usług, zakup aktywów, zaciągnięcie długu i wiele innych.

Rachunkowość zdarzeń gospodarczych to nie tylko techniczna strona prowadzenia działalności , ale  narzędzie, które pomaga zarządcom podejmować strategiczne decyzje. Dzięki niej przedsiębiorcy są w stanie zrozumieć, jak decyzje wpływają na finanse firmy, a także prognozować przyszłe wyniki finansowe inwestując np. w rozwój lub marketing.

Rachunkowość zdarzeń gospodarczych to nie tylko zestaw technik i narzędzi. To także filozofia prowadzenia biznesu, która kładzie nacisk na odpowiedzialność, przejrzystość i skuteczność. Dobremu księgowemu nie umknie zakup nowego biurka i będzie on dokładnie wiedział w którym momencie nastąpił ten koszt.

Zrozumienie roli rachunkowości w zdarzeniach gospodarczych

Rachunkowość zdarzeń gospodarczych odgrywa więc  rolę w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.  Bez rejestracji zdarzeń gospodarczych, decyzje biznesowe mogłyby być podejmowane na podstawie niepełnych lub błędnych informacji. Nie wiedząc jakie mamy przychody, moglibyśmy nietrafnie oszacować inwestycję (koszty). Nie znając prognoz cen gazu, moglibyśmy błędnie oszacować wydatki na ogrzewanie lub kuchnie w sytuacji przygotowywania posiłków. Kiedy firma sprzedaje towary lub usługi, rachunkowość zdarzeń pomaga zrozumieć, jak ta transakcja wpływa na dochody, koszty i zysk firmy. Podobnie, kiedy firma zaciąga dług, rachunkowość zdarzeń gospodarczych pomaga ocenić, jak dług wpłynie na bilans firmy i jej zdolność do spłaty zobowiązań (np. wynagrodzeń dla pracowników)

Rachunkowość pomaga firmom spełniać także wymogi prawne i regulacyjne. Firmy muszą sporządzać sprawozdania finansowe i złożyć je do odpowiednich organów (KRS i Urząd Skarbowy). Rachunkowość zdarzeń gospodarczych to umowa pomiędzy biurem a klientem, że sprawozdania są dokładne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Niewidzialna Siła: Zdarzenie gospodarcze i wpływ na sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe są wynikiem procesu rachunkowości zdarzeń gospodarczych i przedstawiają obraz finansów firmy w danym momencie. Bez rachunkowości zdarzeń gospodarczych, sprawozdania te byłyby niekompletne lub wprowadzające w błąd.

W sytuacji w której firma sprzedaje towary lub usługi, rachunkowość pomaga zarejestrować te transakcje (zdarzenia gospodarcze) i zrozumieć, jak wpływają na dochody firmy. To z kolei wpływa na to, jak prezentują się dochody w bilansie zysków i strat. Kiedy firma zaciąga dług, rejestracja zdarzeń pomaga zarejestrować dług i zrozumieć, jak wpływa on na bilans firmy. To z kolei wpływa na to, jak firma prezentuje swoje zobowiązania w bilansie a w efekcie wiemy kiedy jesteśmy na minusie (strata) lub plusie (zysk)

Znaczenie biura rachunkowego w rachunkowości zdarzeń gospodarczych

Biuro rachunkowe to partnerem dla każdego przedsiębiorstwa, które chce prawidłowo prowadzić rachunkowość i rejestr zdarzeń gospodarczych. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, biura rachunkowe mogą pomóc firmie zrozumieć, jak różne zdarzenia  wpływają na jej finanse, a także spełnić wymogi prawne i regulacyjne (często reprezentując przedsiębiorcę w Urzędzie)

Dobre biuro rachunkowe może pomóc zrozumieć, jak sprzedaż towarów lub usług wpływa na jej dochody, koszty i zysk. Przedsiębiorca może się dowiedzieć czy prowadzenie firmy w danym obszarze i warunkach rynkowych opłaca się czy nie. Może również pomóc firmie ocenić, jak zaciągnięcie kredytu wpłynie na zdolność do jego spłaty.

Zdarzenie gospodarcze a narzędzia i techniki efektywnego ich rejestrowania

Istnieje wiele narzędzi i technik, które mogą pomóc firmie efektywnie zarządzać rachunkowością zdarzeń gospodarczych. Niektóre z nich to systemy księgowe, oprogramowanie do analizy finansowej, systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) i systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP).

Systemy księgowe to zbiór narzędzi, które każda firma potrzebuje do prowadzenia rachunkowości zdarzeń gospodarczych. Umożliwiają one rejestrację, klasyfikację i interpretację zdarzeń gospodarczych, a także sporządzanie sprawozdań finansowych. Podobnie sytuacja wygląda z oprogramowaniem do analizy finansowej. Takie systemy pozwalają na analizę danych finansowych, prognozowanie przyszłych wyników i podejmowanie decyzji opartych na danych. Dane prezentowane są często w postaci raportów, statystyk, trendów .

Systemy CRM i ERP pomagają również zarządzać relacjami z klientami i zasobami. Mogą one być szczególnie przydatne dla firm, które prowadzą wiele złożonych operacji gospodarczych opartych na magazynach, produkcji, dystrybucji  i potrzebują skoordynowanego podejścia do zarządzania zdarzeniami gospodarczymi.

Studium przypadku: Zdarzenie gospodarcze w księgowości

Jednym z najlepszych sposobów na zrozumienie, jak działa rachunkowość zdarzeń gospodarczych, jest zapoznanie się z przykładem. Poniżej przedstawiam kilka przykładów, które tłumaczą, jak firmy wykorzystują rachunkowość zdarzeń gospodarczych do zarządzania swoimi finansami.

Pierwszy dotyczy firmy produkcyjnej, która zdecydowała się na zakup nowego samochodu dostawczego. Dzięki rachunkowości zdarzeń gospodarczych, firma była w stanie zrozumieć, jak zakup wpłynie na jej bilans, a także obliczyć amortyzację (zużycie w koszcie) tego sprzętu. Krótko pisząc – czy opłaca się w danym momencie zainwestować w kupno takiego samochodu.

Kolejny przykład dotyczy firmy usługowej, która zdecydowała się na zaciągnięcie długu (np. kredytu inwestycyjnego), aby sfinansować ekspansję na rynek Czeski.  Dzięki rachunkowości zdarzeń gospodarczych, firma była w stanie ocenić jak kredyt związany z wprowadzeniem nowej marki na obcym rinku wpłynie na jej bilans

Ostatni przykład dotyczy firmy handlowej. Firma zdecydowała się na sprzedaż części swojego asortymentu (używane komputery, meble i dzierżawa pomieszczeń) Dzięki rachunkowości zdarzeń gospodarczych, mogła ocenić jaki przychód wygenerowały te sprzedaże.

Jak wybrać odpowiednie biuro rachunkowe dla swoich zdarzeń gospodarczych?

Przy wyborze biura warto zastanowić się nad:

  1. Doświadczeniem i kwalifikacjami. Dobre biuro ma solidne podstawy w obszarze rachunkowości zdarzeń gospodarczych, a także odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty. 
  2. Przy rozeznaniu na rynku warto zwrócić uwagę na usługi oferowane przez biuro rachunkowe. Rejestracja, klasyfikacja, interpretację zdarzeń gospodarczych, a także sporządzanie sprawozdań finansowych i przygotowanie nowych firm do wejścia na rynek to podstawa współpracy. Warto dodać, że księgowa powinna być również czujna pod kątem dat obowiązkowych wpłat podatkowych.
  3. Na końcu sprawdzamy reputację biura rachunkowego. Można to zrobić, sprawdzając opinie innych klientów, a także sprawdzając, czy biuro rachunkowe jest członkiem odpowiednich organizacji zawodowych, udziela się na forach i jest polecane przez innych przedsiębiorców.

Przyszłe trendy w rachunkowości zdarzeń gospodarczych

Rachunkowość to dziedzina, która nieustannie się rozwija. Jakie są trendy, które mogą wpłynąć na sposób, w jaki firmy prowadzą rachunkowość zdarzeń gospodarczych?

Technologie cyfrowe, kontakt online, mniej papieru i więcej oprogramowania. Coraz więcej firm przykłada wagę do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Oznacza to, że firmy muszą uwzględniać aspekty ekologiczne i społeczne w swojej rachunkowości zdarzeń gospodarczych. Biura dzięki wykorzystaniu kanałów cyfrowych mogą na bieżąco śledzić zmianę przepisów w ustawie o rachunkowości a dzięki aktualizowanemu oprogramowaniu spać spokojnie o zgodność dokumentów z przepisami prawa.

Rejestracja zdarzeń gospodarczych to wszystko to co przedkłada się wpływ i odpływ finansów w firmie. Pomaga zrozumieć, jak różne operacje wpływają na finanse firmy, a także spełnić wymogi prawne i regulacyjne.

Przy rejestracji zdarzeń może pomóc wybór odpowiedniego biura rachunkowego a te powinno mieć solidne doświadczenie, kwalifikacje i oferować kompleksowe usługi. Jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu rachunkowością zdarzeń gospodarczych, zachęcam do skontaktowania się z E-podatkowo Biuro Rachunkowe Chorzów