Wiosenna 8, Chorzów 41-500
biuro@e-podatkowo.pl
+48 501 589 335
ustawa o podatku od przychodów ewidencjonowanych

Rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od przychodów ewidencjonowanych?

28 Listopada 2020 roku opublikowano zmiany w ustawie o podatku od przychodów ewidencjonowanych (Dz.U.2020.1905).

Dla przypomnienia: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszona forma obliczania i rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Polega na tym, że zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się na podstawie uzyskiwanych przychodów. Koszty przedsiębiorstwa nie są brane pod uwagę w obliczaniu zaliczki na podatek i w rocznym rozliczeniu.

Stawki Ryczałtu

W zależności jakie usługi wykonuje przedsiębiorca stawki ryczałtu wynoszą odpowiednio:

  1. 20% przychodów osiąganych w zakresie tzw. wolnych zawodów
  2. 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług min. z pośrednictwa w handlu hurtowym, fotograficznych, parkingowych,
  3. 12,5% przychodów ze świadczenia usług najmu po przekroczeniu kwoty 100 000,00 zł,
  4. 10% przychodów ze zbycia praw majątkowych lub nieruchomości należących do majątku firmy,
  5. 8,5% od przychodów min. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  6. 5,5% od przychodów min. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
  7. 3% od przychodów min. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych otrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
  8. 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy. Produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu,

Ustawa o podatku od przychodów ewidencjonowanych

Jak wynika z powyższego, z tej formy opodatkowania mogą skorzystać przedsiębiorcy wykonujący tylko określone zawody i usługi. W planowanej zmianie przewiduje się uchylenie z dniem 1 stycznia 2021 roku załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawarty w nim jest wykaz usług wyłączających możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.  Oznaczać to będzie, że więcej przedsiębiorców będzie mogło wybrać tą formę opodatkowania.

Dla tej formy opodatkowania zwiększony będzie limit przychodów w roku. Na chwilę obecną limit ten wynosi 250 000,00 EURO w planowanej nowelizacji ma on wynieść 2 000 000,00 EURO.

Obecnie do opłacania ryczałtu za okresy kwartalne są uprawnieni wyłącznie przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności oraz Ci, którzy nie przekroczyli w poprzednim roku podatkowym przychodów 25 000,00 EURO. W planowanej nowelizacji limit ten ma wynieść 200 000,00 EURO.

Ustawa o podatku od przychodów ewidencjonowanych obecnie czeka na podpis prezydenta.