Wiosenna 8, Chorzów 41-500
biuro@e-podatkowo.pl
+48 501 589 335
tarcza antykryzysowa zus

Biuro rachunkowe Chorzów – tarcza antykryzysowa a ZUS

Cześć, 

Ustawa o tarczy antykryzysowej została podpisana przez Prezydenta i w dniu wczorajszym weszła w życie. Znalazły się w niej drobne poprawki. Najważniejsza z punktu osoby prowadzącej jednoosobową działalność jest taka, że można jednocześnie starać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz świadczenie postojowe (oczywiście jeśli spełni się do nich warunki). 

W załączniku przesyłam wnioski o powyższe świadczenia, które są składane do ZUSu.  

Dla przypomnienia: 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE: 

Przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą -jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. ma również podpisaną i obowiązującą umowę o pracę, z której osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie).  

Osobie takiej świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:  

  • nie zawiesiła działalności gospodarczej i jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy w stosunku do miesiąca poprzedniego i nie był wyższy od 15 681,00 zł. 
  • zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r., a przychód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 15 681,00 zł. 
  • Wysokość świadczenia: około 2 080,00 zł 

Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek osoby uprawnionej do uzyskania świadczenia, który jest składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej.  

Tarcza antykryzysowa a ZUS

Przysługuje osobie, która osiągnęła przychód z prowadzonej działalności nie wyższy niż 15 681,00 zł w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek 

Zwolnienie obejmuje okres należnych składek od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2020.  

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Obydwa wnioski możecie pobrać tutaj:

świadczenie postojowe

zwolnienie ze składek ZUS