Wiosenna 8, Chorzów 41-500
biuro@e-podatkowo.pl
+48 501 589 335
zwolnienie ze składek zus

Do kiedy masz czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS?

30 czerwca 2020 roku upływa termin złożenia wniosku RDZ, w którym można starać się o zwolnienie ze składek ZUS w 100 % za trzy miesiące –MARZEC, KWIECIEŃ ORAZ MAJ

Od momentu wejścia w życie tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej do chwili obecnej przepisy odnośnie osób, które mogą skorzystać ze zwolnienia ulegały zmianom. 

Dla przypomnienia: 

  1. Kogo dotyczy wniosek? Płatników składek, którzy prowadzili działalność przez dniem 1 lutego 2020 roku i zgłosili do ubezpieczeń mniej niż dziesięciu ubezpieczonych. 
  1. Kiedy można skorzystać ze zwolnienia? Według pierwszej tarczy zwolnieniu podlegają osoby, które prowadziły działalność gospodarczą, a przychód z działalności, za pierwszy miesiąc za który jest składany wniosek nie mógł przekroczyć 15 681,00 zł. 
  1. Natomiast kolejne zmiany w prawie ustanowiły, że zwolnienie za KWIECIEŃ oraz MAJ przysługuje również osobom, które: 
  1. Prowadziły działalność gospodarczą, opłacając składki na własne ubezpieczenie, a ich przychód był wyższy 15 681,00 zł ale dochód nie był wyższy niż 7 000,00 zł
  1. Osoby korzystające z tzw. „ulgi na start” jeżeli prowadziły działalność przed 1 kwietnia, a ich przychód nie był wyższy niż 15 681,00 zł lub jeżeli był wyższy to dochód nie mógł przekroczyć 7 000,00 zł 

Poniżej zamieszczam link do strony ZUS, ze wzorem wniosku: 

https://www.zus.pl/documents/10182/3364052/RDZ_RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea-0d3157cbbab6

Pamiętać należy o tym, że ze zwolnienia nie skorzystają podmioty znajdujące się w trudnej sytuacji. To podmioty, które na dzień 31 grudnia 2019 roku zalegały z opłacaniem należności z tytułu składek ZUS za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale realizuje zawartą z ZUSem umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31 grudnia 2019 r. 

Co jeżeli osiągnęliśmy dochód i mamy do zapłacenia podatek?

Nie zapominajmy o jednej, ważnej kwestii zwolnienia ze składek ZUS. Jeżeli przedsiębiorca osiągnął dochód i ma do zapłacenia podatek dochodowy to jeżeli skorzysta ze zwolnienia z ZUS nie ma prawa do odliczenia: 

  1. od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne. 
  1. od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

W efekcie zapłaci większy podatek dochodowy, 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji związanych ze wsparciem Państwa w kwestii kryzysu wywołanego koronawirusem to zapraszam również do wpisu – https://e-podatkowo.pl/tarcza-antykryzysowa-a-zus/ oraz innych dotyczących tarcz antykryzysowych w dziale informacje: https://e-podatkowo.pl/blog-epodatkowo/