Wiosenna 8, Chorzów 41-500
biuro@e-podatkowo.pl
+48 501 589 335

Tarcza antykryzysowa 6.0 obowiązuje. Skierowana jest do przedsiębiorców którzy wykonują swoją działalność w branżach najbardziej dotkniętych epidemią COVID. Przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili przeważającą działalność na jednym z określonych kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) mogą starać się o:

  • Świadczenie postojowe
  • Zwolnienie ze składek ZUS
  • Dotację do wysokości 5000,00 zł

Jakie kody PKD wykazane w CEIDG jako przeważająca działalność kwalifikują do starania się o uzyskanie pomocy?

Między innymi:

  • 56.10.A Restauracje
  • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
  • 74.20.Z Działalność fotograficzna
  • 85.51.Z Pozaszkolna edukacja sportowa
  • 85.59.A Nauka języków obcych
  • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

Cały katalog kodów znajduje się pod tym linkiem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz

Tarcza antykryzysowa 6.0 a Świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe w kwocie 2080,00 zł przysługuje przedsiębiorcom z dotkniętych branż pod warunkiem wykazania w 2020 roku przychodu niższego o co najmniej 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu w roku 2019 (listopad/październik). Dodatkowym kryterium do starania się o świadczenie jest to, że przedsiębiorca już co najmniej raz uzyskał świadczenie. Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD6) składa się elektronicznie poprzez PUE ZUS od 30 grudnia 2020 roku najpóźniej do końca 3 miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Zwolnienie ze składek ZUS

Przysługuje za okres od 01.11.2020 do 30.11.2020 roku. Warunki jakie trzeba spełnić by starać się o zwolnienie ze składek są takie same jak w przypadku świadczenia postojowego. Dodatkowo przedsiębiorca musi być zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 roku. Wniosek składa się elektronicznie poprzez PUE ZUS w terminie od 30 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.

Więcej o zwolnieniu ze składek ZUS pod tym linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-listopad-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2718738

Dotacja

Dotację w kwocie 5000,00 zł mogą uzyskać mikro i mali przedsiębiorcy (którzy zatrudniają do 9 osób) i odnotowali spadek przychodów o co najmniej 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku lub listopadzie 2019 roku. Wniosek o dotacje składa się poprzez portal praca.gov.pl