Wiosenna 8, Chorzów 41-500
biuro@e-podatkowo.pl
+48 501 589 335
Tarcza-antykryzysowa-4.0

Projekt nowej tarczy antykryzysowej 4.0 trafił do Sejmu.

Jakie rozwiązania tym razem proponuje ustawodawca?  

Wakacje Kredytowe

Wakacje kredytowe mają zostać udzielone tym, którzy po 13 marca 2020 roku stracili pracę lub inne źródło dochodu. Jeżeli kredyt był udzielony na więcej niż jednego kredytobiorcę (np. na małżeństwo) „wystarczy” utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

Umowa kredytowa musi być zawarta przed 13 marca 2020 roku, a zakończenie tej umowy jest planowane po 13 września 2020 roku. Wakacje kredytowe polegać będą na zawieszeniu na okres 3 miesięcy spłaty raty kredytu (konsumenckiego/hipotecznego) w części kapitałowej i odsetkowej. Przez ten okres nie zostaną też naliczone dodatkowe odsetki oraz dodatkowe opłaty za zawieszenie wykonywania umowy kredytowej.

Jedynie opłaty za ubezpieczenie kredytu mogą zostać naliczone. Kredytobiorca, aby skorzystać z wakacji kredytowych musi złożyć do Banku, z którym ma podpisaną umowę wniosek zawieszenie wykonania umowy 

Dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców

Dopłaty polegać będą na udzielaniu kredytów o obniżonym oprocentowaniu przez Banki komercyjne przedsiębiorcom dotkniętym skutkami koronawirusa. Do odsetek przedsiębiorców „dołoży” się Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyty te mają być udzielane przedsiębiorcom działającym w branży produkcji produktów rolnych.  

Prawo pracy

Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje dużo rozwiązań pracodawcy względem pracowników. Między innymi pracodawca będzie miał możliwość wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody (ma to zapobiec kumulacji urlopów za lata poprzednie). Maksymalna odprawa w przypadku ustania stosunku pracy, umowy zlecenia ma być ograniczona do 10-krotności pensji minimalnej (w roku 2020 10-krotność pensji minimalnej to kwota 26 000,00 zł) 

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe ma przysługiwać także tym przedsiębiorcom, którzy jednocześnie mają podpisaną umowę o pracę z innym pracodawcą lub świadczą swoje usługi w oparciu o umowę zlecenie.  

Musimy pamiętać, że tarcza antykryzysowa 4.0 to jedynie projekt ustawy i po odczytaniu w Sejmie oraz Senacie mogą zostać wprowadzone do niego poprawki. 

Zapraszam do innych części informacji związanych z pomocą państwa: