Wiosenna 8, Chorzów 41-500
biuro@e-podatkowo.pl
+48 501 589 335
Tarcza-antykryzysowa-3.0

14 maja 2020 roku zaczęła obowiązywać ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 

Co się w niej zmieniło w stosunku do tarcz poprzednich? 

Tarcza antykryzysowa 3.0. Kto skorzysta? 

Przede wszystkim więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS. Do grona osób mogących starać się o zwolnienie ze składek ZUS dołączyli przedsiębiorcy, którzy:  

  1. opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
  2. prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku
  3. których przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 15 681,00 złotych ale dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7 000,00 złotych. 

Należy również zaznaczyć, że tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadza zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców korzystających z tzw. ulgi na start (prawo do niej mają osoby rozpoczynające prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i polega tym, że przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności podlega się jedynie pod ubezpieczenie zdrowotne).  

Jeżeli należysz do takich przedsiębiorców możesz wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj.  

Jak wnioskować o zwolnienie? Należy złożyć wniosek RDZ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najlepiej elektronicznie, za pośrednictwem portalu PUE ZUS (ale można też wniosek wysłać pocztą lub złożyć osobiście).  

https://www.zus.pl/documents/10182/3364052/RDZ_RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea-0d3157cbbab6

W ustawie jest też zmiana w zasadach udzielania pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Co to są bieżące koszty prowadzenia działalności?

Pożyczkę możesz przeznaczyć na koszty takie jak:

  • czynsz
  • usługi telekomunikacyjne
  • internet
  • utrzymanie serwerów
  • wydatki związane z marketingiem
  • zakup towarów handlowych

Zmianie uległa data, przed którą mikroprzedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę powinien prowadzić działalność gospodarczą, z 1 marca 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r.  

Więcej o mikropożyczce tutaj:  

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Dla przedsiębiorców przed 1 kwietnia

O świadczenie postojowe (click) po raz pierwszy mogą się teraz ubiegać osoby prowadzące działalność przed 1 kwietnia (do tej pory było to przed 1 lutego).  

Jako „ciekawostkę” napiszę, że być może możemy się spodziewać w niedługim czasie wzrostu opłat za dostęp do platform VOD (Netflix, Ipla, Player etc.) ponieważ tarcza 3.0 wprowadziła opłatę w wysokości 1,5 % przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy. Do obliczenia wysokości opłaty pod uwagę będą brane przychody z uzyskiwane w Polsce. 

Zapraszam do innych części informacji związanych z pomocą państwa: