Wiosenna 8, Chorzów 41-500
biuro@e-podatkowo.pl
+48 501 589 335
Polski ład w działalności gospodarczej

Jak dobrze wiemy, Polski Ład to ogromne zmiany dla wielu obywateli i przedsiębiorców. Przyjęte przepisy sprawiają, iż amortyzacja środków trwałych wprowadzonych do firmy z majątku prywatnego przestaje być opłacalna. Dzieje się tak w sytuacji gdy majątek został nabyty w latach wcześniejszych. Nowy ład w działalności gospodarczej to jeszcze wiele innych czynników, które w sposób radykalny zmieniają podejście do rozliczeń podatkowych w Polsce

Jak to wygląda obecnie?

Obecnie, prywatne składki majątku które przedsiębiorca chce wykorzystać w działalności gospodarczej, zaliczane są do środków trwałych. Dzieje się to w sytuacji w której ich wartość początkowa jest powyżej 10 000,00 zł. Z racji tego, koszt podatkowy stanowią wówczas odpisy amortyzacyjne, co jest bardzo korzystne. W jaki jednak sposób wycenić np. prywatne auto, które chcemy wprowadzić do swojej firmy? Według art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, za wartość początkową przyjmujemy cenę zakupu. Zatem jeżeli zakupiliśmy samochód 10 lat temu za określoną cenę i mamy na to dowód zakupu to wartość początkowa amortyzowanego samochodu będzie taka jak na dowodzie zakupu. Należy jednak pamiętać, iż obowiązuje to jedynie do końca tego roku.

Jakie zmiany nastąpią po nowym roku?

Wraz z nastąpieniem nowego roku, wartość początkowa majątku, który pierwotnie nabyty został przez osobę fizyczną do celów prywatnych, a następnie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, zostanie oszacowana według ceny jego zakupu lub wartości rynkowej, jeżeli jest ona niższa od pierwotnej ceny zakupu. Oznacza to, iż składnik majątku będzie amortyzowany od jego rzeczywistej wartości. W praktyce oznacza to, iż w kosztach firmy, przedsiębiorca rozliczy tylko i wyłącznie kwotę odpowiadającą wartości rynkowej wskazanego składnika majątkoweg

Polski Ład w działalności gospodarczej i zmiany podatkowe

Poniżej przedstawiam główne zmiany Polskiego Ładu w części dotyczącej jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30.000,00 zł dla podatników rozliczających się według skali podatkowej
 • podwyższenie drugiego progu podatkowego do poziomu 120.000,00 zł po przekroczeniu, którego zastosowanie ma 32 % stawka podatku
 • zmiana podstawy wymiaru składki zdrowotnej, będzie uzależniona od wybranego sposobu opodatkowania;
  • Dla rozliczających się liniowo ma wynieść 4,9 % dochodu, jednak nie niżej niż 9 % najniższego wynagrodzenia.
  • Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej zapłacą podatek 9 % dochodu
  • Tzw.ryczałtowcy według skali :
   • Zarobek do 60.000,00 zł 60 % przeciętnego wynagrodzenia
   • przychody do 300.000,00 zł 100 % przeciętnego wynagrodzenia
   • Wpływy powyżej 300.000,00 zł 180% przeciętnego wynagrodzenia
 • likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej
 • termin płatności składki zdrowotnej 20 dnia każdego miesiąca

Szerzej o zmianach pod tym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/