Wiosenna 8, Chorzów 41-500
biuro@e-podatkowo.pl
+48 501 589 335

Księga przychodów i rozchodów czyli książka podatkowa to rodzaj ewidencji przedstawiającej osiągane przychody i ponoszone koszty. Zapisujesz w niej dokonaną sprzedaż, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, które są związane z prowadzoną działalnością. Ewidencja jest podstawą określenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Służy w pierwszej kolejności do prawidłowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym, zarówno w poszczególnych okresach, jak i na koniec roku.

To na podstawie zapisów dokonanych w Księdze przychodów i rozchodów wylicza się wielkość należnego podatku dochodowego za cały rok. Obowiązek prowadzenia podatkowej wynika z ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biuro Rachunkowe Chorzów – Księga Przychodów i Rozchodów