Wiosenna 8, Chorzów 41-500
biuro@e-podatkowo.pl
+48 501 589 335
kody gtu podatki jpk_vdek

Płatnicy podatku VAT co miesiąc (lub co kwartał jeżeli składają deklarację za okresy kwartalne) mają obowiązek wysłać do właściwego Urzędu Skarbowego deklarację VAT oraz plik JPK_VAT w którym zawarte są szczegółowe informacje na temat sprzedaży i zakupów w firmie. W pliku JPK_VAT zawarte są informacje o:

-fakturach sprzedażowych (numerze, dacie wystawienia, nabywcy, kwocie netto, podatku VAT i kwocie brutto)

-fakturach kosztowych (numerze, dacie wystawienia, sprzedawcy, kwocie netto, podatku VAT i kwocie brutto)

PLIK JPK_VDEK

Od 1 października 2020 r. podatnicy nie będą musieli składać osobno deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT. W zamian za to pojawi się obowiązek składania tzw pliku JPK_VDEK. Ten plik będzie zawierać wszystkie informacje zawarte do tej pory w deklaracji VAT oraz JPK_VAT.

Nowy format raportowania danych do Ministerstwa Finansów przewiduje również dodatkowe informacje, które do tej pory nie musiały być przekazywane do Ministerstwa Finansów mianowicie:

– formy płatności faktury,

– termin płatności faktury,

-oznaczanie kody GTU do każdej faktury sprzedażowej, jeżeli na fakturze wystąpiła transakcja, która jest na liście tzw. towarów wrażliwych (poniżej przedstawiam skróconą tabelę kodów oraz listę towarów i usług, które obligują do tego, żeby na fakturze sprzedażowej oznaczyć sprzedaż odpowiednim kodem. Pełna tabela z dokładnymi opisani jest dostępna pod linkiem, na stronie 16: https://www.podatki.gov.pl/media/6169/broszura-informacyjna-jpk-vat-z-deklaracja.pdf). Nie ma tutaj znaczenia ani ilość ani wartość sprzedaży. Jeżeli wystąpiła sprzedaż towaru lub usługi z zamkniętego katalogu trzeba to zaznaczyć.

KODY GTU – SKRÓCONA TABELA I OZNACZEŃ

Lp.Podatek należny oznaczenieDostawa towarów lub świadczenie usług
101Alkohole
202Paliwa
303Oleje i smary
404Wyroby tytoniowe i płyn do e-papierosów
505Odpady
606Elektronika
707Pojazdy i części samochodowe
808Metale szlachetne i nieszlachetne
909Leki i wyroby medyczne
1010Budynki i budowle
1111Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych
1212Usługi niematerialne
1313
Transport i magazynowanie


Dodatkowo wprowadzono obowiązek oznaczania niektórych transakcji. Dotyczyć to będzie przede wszystkim transakcji stanowiących dla podatników sprzedaż, jednak dwa oznaczenia zostały również przewidziane dla transakcji stanowiących u podatników zakupy. Tutaj należy zwrócić uwagę na procedurę TP (powiązanie z podmiotem sprzedającym, a kupującym /rodzinne,kapitałowe, organizacyjne/) i MPP (transakcja objęta obowiązkiem stosowania metody podzielonej płatności). Jeżeli u podatnika pojawi się sprzedaż lub zakup obejmujące powyższe procedury to należy to oznaczyć na fakturze.

W sytuacji kiedy ewidencja JPK_VDEK zostanie przesłana z błędami to wówczas zostaniemy wezwani do usunięcia nieprawidłowości w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania. Jeżeli błędów nie poprawimy, to wówczas zostanie nałożona (decyzją) kara pieniężna w wysokości 500 zł za każde uchybienie.